شرایط همکاری در فروش

برای همکاران ما درصدی از قیمت روی محصولات کم خواهیم کرد و به قیمت همکاری محصول را برای خرید ارائه خواهیم داد


در فرم روبرو آدرس پلتفرمی که در آن فروش دارید را وارد کنید


برای شروع همکاری فرم روبرو را پر کنید و شرایط و ضوابط خرید از وبسایت را هم مطالعه کنید، بعد از بررسی ها ما با شما تماس خواهیم گرفت.

اطلاعات خود را وارد کنید